Illan tullen

As the Evening Falls

Illan tullen
2022
10 min 40 s

Vaikka kuolema on luonnollinen osa elämää, se saattaa tuntua vaikealta asialta käsitellä ja ymmärtää. Kuoleman voi kohdata yllättäen, emmekä tiedä mitä sen jälkeen tulee tapahtumaan. Menettämisen pelko on läsnä elämässä päivittäin – myös onnellisimmissa hetkissä – lapsesta aikuisuuteen, eri ikäisten ihmisten käsitellessä teemoja eri tavoin.

Illan tullen on hiilipiirros- stop motion- animaatio, joka tarkastelee kuolemaa kolmesta eri näkökulmasta: sukulaiselta kuullun tarinan, lapsuusmuistojen ja tuntemattomalta ihmisiltä kerättyjen ajatusten kautta. Kuoleman ollessa hallitseva osa teosta, tärkeitä teemoja ovat myös elämä, pelko ja ihmismielen tavat käsitellä vaikeita, mutta luonnollisia asioita.

Death is simultaneously a natural part of life and something absurd. We don’t know when it happens and what will follow after. The risk of losing everything is present in everyone’s everyday lives – even in the happiest moments. As children might address fear in different ways, the same themes will remain relevant throughout our entire lives.

Illan tullen – As the Evening Falls is a charcoal stop motion animation, exploring death through three perspectives – a story from family history, childhood memories and collected thoughts of other people. Although death can be seen as a dominant part of the work, it is also about life, fear and the human mind’s way to process difficult yet natural themes.

%d bloggers like this: