Janna Lindfors (s.1998) on Tampereella asuva ja työskentelevä kuvataiteen opiskelija. Lindfors työskentelee videon, valokuvauksen sekä installaation tekniikoilla, käsitellen ihmisläheisiä teemoja yksilön ja yhteiskunnan mittakaavassa. Lindfors käsittelee teoksissaan ihmisen suhdetta muistoihin, ympäröivään tilaan kuten kotiin sekä muihin olentoihin, kuten eläimiin.

Janna Lindfors (b.1998) is an art student living and working in Tampere, Finland. Lindfors works with the mediums of video, photography and installation focusing on themes related to human in the scale of individual and society. In her art works she deals with human’s relationship to memories, spaces like home and other beings, such as animals.