Elina

Elina
valokuvasarja
2019

Elina on muotokuvasarja henkilön lapsuuden maisemasta, jossa hän asui elämänsä ensimmäiset 17 vuotta. Valokuvasarja tutkii ympäristön vaikutusta identiteettiin, sekä miten ihminen voi ulkoisesti muistuttaa maisemaa. Valokuvat otettiin Kauhajoella, Etelä-Pohjanmaalla.

“Pohojammaalla ihmiset o voimakasluanteisii ja tahtosii, tyä o ylypeys ja se tehää enemmä ku hyvi. Silti mollaha vaatimatonta porukkaa. Rehellinen, suara selekääne ja ”aina oikias”. Kauhajoki ja koti merkittöö mulle suuresti. Kauhajoki ja koti o paikka mihinä rauhoottuu eikä murhehet paina. Perhe o torella tiivis ja siihen voi aina tukeutuu.”

Elina is a series of portraits in a person’s childhood home where she lived for the first 17 years of her life. The series is examining the effect environment has to a person’s identity and how a person can visually resemble the landscape. The photographs were taken in Kauhajoki, Etelä-Pohjanmaa.

“In Pohjanmaa people have a strong mind and will, work is a pride and it is done more than well. However, we are modest people. Honest, direct and “always right”. Kauhajoki and home means a lot to me. Kauhajoki and home are places where I can calm down and I don’t feel sad. My family is really close and I can always rely on them.”

%d bloggers like this: