Artist Statement

Taiteellinen työskentelyni keskittyy ihmisläheisiin teemoihin yksilön ja yhteiskunnan mittakaavassa. Käsittelen teoksissani ihmisen suhdetta ympäröivään tilaan, muihin olentoihin, kuten eläimiin, ja muistoihin. Töideni lähtökohtana ovat usein muistot ja tarinat, joista työskentelyn aikana muodostuu yleisluontoisempi ja useampaa ihmistä koskettava teema, kuten yksinäisyys tai läheisyyden kaipuu.

Työskentelyni tekniikoita ovat video, valokuvaus ja installaatio. Nämä tekniikat mahdollistavat monipuolisia ja erilaisia teoskokonaisuuksia, joissa kontrastiset tunnelmat – melankolisuus ja leikkisyys – vaihtelevat. Valokuva ja video luovat tekniikoina uskottavuutta ja todellisuuden tuntua dokumentaarisella luonteellaan, jota on kuitenkin helppo hienovaraisesti manipuloida, luoden rinnakkaistodellisuuksia.

Aiemmassa videoteoksessani Pet Me käsittelin yksinäisyyttä ja läheisyyden kaipuuta kahden rinnakkaisen tarinan avulla. Toinen tarinoista nähdään visuaalisesti, kun lemmikki odottaa kotiin palaava omistajaa. Samalla kertoja keskittyy lapsuuden muistoihin, joissa pohditaan lelun ja lemmikin merkitystä, sekä niiden eroavaisuuksia. Videoteos on esitetty Slovenian DigitalBigScreen festivaaleilla sekä Why Look at Animals videonäytöksessä Fiskarissa vuonna 2019.

Valokuvasarjassani Mielikuvitusystävä pehmolelujen kanssa otetut omakuvat heijastavat ihmisen ja eläimen suhdetta modernissa yhteiskunnassa. Omakuvat keskittyvät arkisiin tapahtumiin, joissa pehmoeläin on kuin lemmikki tai ystävä, omistajan jäädessä anonyymiksi. Eläin on useassa muodossa ilmenevä tuote, kuten esimerkiksi lemmikki tai lelu. Tämän projektin tarkoituksena on kyseenalaista ihmisen syitä tuottaa loputtomia määriä eläintä representoivia tuotteita. Valokuvasarja oli esillä yhdessä Pet Me videoteoksen kanssa Galleria HImmelblaun Tässä/Täällä/Nyt pop-up ryhmänäyttelyssä.

___________________________________________________

My artistic work is focused on themes in the scale of individual and society. In my work I deal with human’s relationship to the surrounding space, other beings and memories. The starting point of my work is often personal stories and memories, which in the working process becomes something more universal, such as loneliness and the need of affection.

The mediums I use in my work are video, photography and installation. Together these techniques allow different combinations to me, where contrasting atmospheres – melancholic and playful – vary. As techniques photography and moving image create a sense of reality and reliability with their documentative nature, which however is easily manipulated with staged elements to create parallel realities.

In my video piece Pet Me I dealt with the themes of loneliness and the need of affection with two parallel stories. One of them is seen visually, when the pet is waiting for the owner to come home, as the narrator reflects the meaning and the difference of a pet and a toy through childhood memories. Pet Me was seen in Slovenian DigitalBigScreen festival and in Why Look at Animals screening in Fiskars, Finland in 2019.

In my photography series Imaginary Friend self-portraits taken with stuffed animals reflect the relationship of human and animal in the modern society. The self-portraits focus on normal everyday life situations, where the stuffed animal is like a pet or a friend, while the owner stays anonymous. Animal is a product exciting in many forms, such as toys and pets, and this project questions the reasons behind people’s desire to create this endless amount of animal representations. Imaginary Friend was exhibited together with Pet Me in the pop-up group exhibition Tässä/Täällä/Nyt of Gallery Himmelblau.

%d bloggers like this: